Wie wordt de eerste schutterskoning(in) van Puiflijk?

Het ‘Koningsschieten’ laat oude tijden laten herleven tijdens Koningsdag. Tijdens deze  gloednieuwe middagactiviteit zullen we zien of de inwoners van nu nog steeds zulke natuurtalenten zijn als de Puiflijkenaren van lang geleden zijn. Tijdens een sportieve strijd ontdekken wie de beste schuttersvaardigheden beheerst en komen we erachter wie de eerste schutterskoning(in) van Puiflijk wordt.

Puiflijk heeft een lange en bewogen historie. Kent u bijvoorbeeld het verhaal over de Slag bij Puiflijk? Die veldslag begon op 19 oktober 1794 aan de rand van ons dorp en werd uitgevochten tussen Franse troepen en de geallieerden, waaronder manschappen uit Groot-Brittanië. In die tijd was het natuurlijk erg belangrijk dat men goed en nauwkeurig kon schieten. Sterker nog, het kon leven of dood betekenen!

Door de jaren heen heeft ‘schieten’, al dan niet binnen een schutterij, dan ook een belangrijke plaats gehad in ons dorp. Zo is ook in de geschiedenisboeken te lezen over het bestaan van een heuse schutterij in 1816. Rond 1900 werd in Puiflijk bovendien in verenigingsverband met handbogen geschoten. Als we de verhalen over die schutterij mogen geloven, waren de Puiflijkse inwoners indertijd zelfs natuurtalenten.

Op een hoogte van circa twaalf meter wordt een houten vogel in een metalen bak, een kogelvanger, geplaatst . Beurtelings mogen alle deelnemers een schot wagen op de vogel*. Het schieten van de vogel gaat via een vaste volgorde.

Eerst dient de kop van de vogel er af geschoten te worden. Daarna beide vleugels.
Ten slotte gaat het erom wie het resterende deel van de vogel eraf schiet. Degene die dat lukt, wordt voor één jaar tot Koning of Koningin gekroond.
Uiteraard wordt zijn of haar partner hierin niet vergeten. Zij vormen uiteindelijk het Koningspaar van Koningsschieten 2024; een bekroning die natuurlijk gepaard zal gaan met het nodige ceremoniële eervertoon.

Deze nieuwe middagactiviteit op Koningsdag in Puiflijk is geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar. Vooraf kun je je aanmelden via de website. Eenieder neemt individueel mee, maar natuurlijk mag je bij inschrijving wel aangeven of je een (carnavals)groep, buurtvereniging of anderszins vertegenwoordigt. Op de dag zelf vindt de loting plaats. Deze loting bepaalt jouw plaats in de schietvolgorde. Het mag voor zich spreken dat als iedereen geschoten heeft, er weer van voren af aan geschoten gaat worden. Zo gaat het door totdat uiteindelijk de vogel er helemaal af is en de nieuwe Koning of Koningin van Puiflijk bekend is geworden.

Natuurlijk is het worden tot Koning of Koningin de ultieme hoofdprijs. Echter, voor alle deelnemers die het lukt om de kop en een van de vleugels af te schieten hebben we uiteraard ook een leuke gepaste prijs.