Privacy Policy

Oranjecomité Puiflijk is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Oranjecomité Puiflijk persoonsgegevens verwerkt van bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Oranjecomité Puiflijk zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

WAARVOOR VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Oranjecomité Puiflijk uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt Oranjecomité Puiflijk persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u contact heeft met Oranjecomité Puiflijk. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, u aanmeldt voor activiteiten of ons via social media benadert;

RECHT VAN VERZET

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over Oranjecomité Puiflijk, dan kunt u een e-mail sturen aan ons via info@koningsdag-puiflijk.nl.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DERDEN

Oranjecomité Puiflijk staat niet toe dat persoonsgegevens door derden worden gebruikt.

SOCIAL MEDIA

Oranjecomité Puiflijk gaat graag in dialoog over haar organisatie. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Oranjecomité Puiflijk behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Oranjecomité Puiflijk(persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. Oranjecomité Puiflijk is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen.

GEBRUIK VAN COOKIES

Oranjecomité Puiflijk maakt bij het bezoeken van haar website gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.

WEBSITE VAN ORANJECOMITE PUIFLIJK EN ANDERE WEBSITES

Op de websites van Oranjecomité Puiflijk treft u mogelijk links aan naar andere websites. Oranjecomité Puiflijk kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

VRAGEN

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
Oranjecomité Puiflijk
t.a.v. het Algemeen Bestuur
Torensingel 6a
6655AV Puiflijk

WIJZIGINGEN

Oranjecomité Puiflijk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Oranjecomité Puiflijk een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Oranjecomité Puiflijk uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of in social media.