Reglement

‘Snel naar de bel’ is een race in Puiflijk wordt georganiseerd door Stichting Oranjecomité Puiflijk.

Om onduidelijkheden te voorkomen zijn onderstaande regels opgesteld. Deelname aan de activiteit ‘Snel naar de bel’ op Koningsdag 2018 betekent dat men zich dient te conformeren aan deze regels.

 

 1. Deelname aan ‘Snel naar de bel’ is geheel op eigen risico van de deelnemers.
 2. Deelname aan ‘Snel naar de bel’ bedraagt 5 euro per deelnemend team.
 3. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel van de deel nemers van de race.
 4. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel aan derden/toeschouwers van de race.
 5. De deelnemers dienen er voor te zorgen dat hun voertuig op deugdelijke wijze is gemaakt. (zie ook punt 8 – technische keuring)
 6. De minimum leeftijd is 10 jaar.
 7. Het voertuig mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, toeschouwers en omstanders van de race (te denken valt aan bijvoorbeeld loshangende delen, glaswerk etc.).
 8. Deelnemende voertuigen dienen ten minste aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  1. Het voertuig moet over minimaal 2 wielen beschikken die gedurende de hele race, buiten eventuele beproevingen in het parcours tijdens de race, de ondergrond raken.
  2. Het voertuig moet beschikken over een deugdelijke stuurinrichting.
  3. Het voertuig mag niet langer dan 2 meter zijn.
  4. Het voertuig mag niet breder dan 1,5 meter zijn.
  5. Het voertuig mag niet hoger dan 1,5 meter zijn.
  6. Het voertuig mag van geen enkele andere vorm van aandrijving zijn voorzien dan trappers. Dus geen verbrandingsmotor, elektromotor en/of andere aandrijvingen.
  7. Het voertuig moet voorzien zijn van een deugdelijke en veilige bestuurdersplaats en/of plaats voor een medepassagier.
  8. Het voertuig moet voorzien zijn van een rem.

 

 1. Voorafgaande aan de race dienen de deelnemers hun voertuig te laten keuren door de technische commissie. Deze commissie behoudt zich het recht voor om een in hun ogen onveilig(e) voertuig/combinatie te weigeren van deelname aan het evenement.
 2. De definitieve technische keuring vindt plaats, voorafgaand aan de race rond de Oude Toren. Dit tijdstip wordt vooraf kenbaar gemaakt aan de opgegeven deelnemers.
 3. Een week van tevoren kan op verzoek gekeurd worden op een nader te bepalen tijdstip en locatie.
 4. De start van ‘Snel naar de bel’ zal plaats vinden op de schans in de Koningsweg ter hoogte van fam. Van Woezik.
 5. U dient op aanwijzingen van de coördinator op tijd klaar te staan voor het opstellen als wel voor aanvang van de race.
 6. Na de goedkeuring ontvangt de deelnemer een startnummer. Deze dient goed zichtbaar voor op het voertuig aangebracht te worden.
 7. Een deelnemend team aan ‘Snel naar de bel’ mag bestaan uit maximaal 2 personen met uitzondering van eventuele begeleiders.
 8. De organisatie gaat er vanuit dat de deelnemers aan de wettelijke norm voor bestuurders voldoen met betrekking tot alcohol. Indien hier zichtbaar niet aan voldaan wordt, beschouwen wij dit als het in gevaar brengen van deelnemers en toeschouwers. De organisatie doet bij zulke gevallen een beroep op punt 9 van het reglement.
 9. Het doel van ‘Snel naar de bel’ is om zo snel mogelijk over de bel aan de finish van het parcours te komen.
 10. Degene die na de manche(s), afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden 1 dan wel 2 manche(s) gereden, het snelst is in zijn klasse, is winnaar in zijn klasse. De organisatie behoudt zich het recht om, afhankelijk van het aantal deelnemers meer manches te laten plaatsvinden. De tijden van de (twee) race(s) worden bij elkaar opgeteld voor de einduitslag.
 11. De klassen worden ingedeeld op leeftijd.
 12. Tijdens het rijden van de race zullen deelnemende voertuigen door een onafhankelijke jury beoordeeld worden op originaliteit. De originaliteitsprijs wordt tijdens de race toegekend aan het origineelste, het mooiste of het leukste deelnemende voertuig.
 13. Voor mededingen naar de originaliteitsprijs is het toegestaan om gebruik te maken van speciale effecten.
 14. Het is ten strengste verboden dat deze effecten een extra aandrijving aan het voertuig geven en/of een gevaar vormen voor de omstanders /toeschouwers. (Zoals bijv. het gebruik maken van vuurpijlen is verboden).
 15. Onder extra aandrijving verstaan de organisatie ook het fysiek extra vaart maken onderweg. Afduwen, lopen etc.. tijdens de race is verboden.
 16. Het is verplicht voor alle bestuurders/bijrijders tijdens de race een veiligheidshelm te dragen.
 17. Er wordt gestart met een vaste helling. De start wordt door de mensen van de organisatie bij het beginpunt geregeld.
 18. De organisatie behoudt zich het recht voor om eventueel extra manches in te lassen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Lengte van het parcours is circa 80 meter.
 19. De hindernissen zullen op de wedstrijddag bekend worden gemaakt.
 20. De startvolgorde per klasse zal vastgesteld worden door loting. De organisatie houdt het recht hier zelf wijzigingen op aan te brengen.
 21. Over de uitslag van de tijdwaarneming en classificering kan niet worden gereclameerd.
 22. Voor onrechtmatigheden, onreglementaire gedragingen en het eventueel missen van hindernissen van de teams tijdens de race wordt door de jury straftijd geteld.
 23. Wanneer een team een ander team tijdens de race met opzet hindert, zal het hinderende team worden gediskwalificeerd en worden uitgesloten voor verdere deelname aan het evenement. Het gehinderde team mag de race opnieuw rijden.
 24. Deelname aan de zeepkistenrace kan in 2 klassen:
  1. A: 10-16 jaar
  2. B: 16 jaar en ouder
 25. Het voertuig dient na afloop door de deelnemer zelf meegenomen te worden. Kosten voor verwijdering worden verhaald op de deelnemer.
 26. Er mogen maximaal twee verschillende teams gebruik maken van hetzelfde voertuig.
 27. Vragen over het reglement kunnen via het e-mailadres info@koningsdag-puiflijk.nl gesteld worden.
 28. De prijsuitreiking is direct na de laatste race op het plein bij Dorpshuis de Lier.
 29. Alleen vooraf aangemelde deelnemer kunnen ook deelnemen.
  Aanmelden kan tot 26 april 2018 12.00 uur.
 30. Aanmelden kan door invulling van het aanmeldformulier op de website koningsdag-puiflijk.nl.
 31. Tijdens de beoordeling door de technische keuring dient het deelnemende team en/of begeleider een handtekening te zetten onder het reglement, ter bevestiging dat zij het reglement hebben doorgelezen en zij hiermee akkoord gaan.
 32. Het deelnamebedrag à 5 euro per deelnemend team dient contant overhandigd te worden tijdens de technische keuring.
 33. In alle gevallen waarin het reglement niet voldoet beslist de organisatie. Hierover valt niet te discussiëren.